Překlady nizozemština, holandština, vlámština

Potřebujete přeložit materiály pro školení, návod k použití zařízení?, analýzu zahraničního trhu, dopis od úřadu?

Jmenuji se Romana Železná a vystudovala jsem nederlandistiku na Masarykově univerzitě. 

Při překládání z nizozemnštiny kladu důraz zejména na:

    - použití české odborné terminologie v překladu 

    - srozumitelnost a použitelnost v praxi

 
Při překladech do nizozemštiny nechám vždy provést:

    - korekturu textu rodilým mluvčím

 

Překládám texty všech specializací. Napsala jsem učebnici nizozemštiny pro jazykovou školu, tlumočila jsem školení ve strojírenské firmě v Nizozemí, mám zkušenosti z mnoha oborů. Spolupracuji s rodilými mluvčími a jsem schopna přeložit i velmi obtížné a netradiční texty. Po konzultaci se zákazníky překládám text tak, aby nejlépe sloužil svému účelu.   

překlady nizozemština holandština vlámština


Překlad všech textů z nizozemštiny, holandštiny, vlámštiny

Neváhejte mě kontaktovat s překladem jakéhokoliv obecného textu - úředních dopisů, prezentací, studií...

 

Překlady z holandštiny zaměřené na IT a finance

IT překlady 

- lokalizace softwaru

- mauály, návody k použití zařízení

- materiály pro školení

- překlady webových stránek

- překlady klíčových slov

- firemní ERP

 

Překlady z oblasti finančnictví

- analýzy trhu

- marketingové studie

- prezentace

Další překlady z holandštiny

- popisy výrobků

- propagační materiály

- zvuk k videu/klipu např. na youtube.com 

- prezentace

 


Holandština,vlámština nebo nizozemština?

Nizozemština je jazyk, kterým mluví 24 milionů lidí po celém světě. Často se hovoří o Holandštině, což je označení spíše nesprávné, protože severní a jižní Holandsko jsou provincie Nizozemského království. Holandština může být také označení pro nářečí používané v těchto dvou provinciích. 
 
Vlámština je označení pro formu nizozemštiny používané v severní Belgii rovněž označované Vlámsko. Výslovnost v Belgii je spíš měkčí, vlámština se liší i slovní zásobou, protože používá i starší slova. 
 
Nizozemština je svou gramatikou velmi podobná němčině. Slova pocházejí z němčiny, angličtiny i francouzštiny. Dnes nizozemština velmi snadno přijímá moderní výrazy z angličtiny. 

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat

Partnerské weby

Překlady polština


Kontakt

Mgr. Romana Železná nederlandistka

Brno, Doubravník

+420 776 114 541